Servicii SSM

II. SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA (SSM)
  • Intocmirea dosarului privind securitatea si sanatatea in munca (ssm) in conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si a Normelor metodologice de aplicare aprobate prin Hotararea de Guvern nr.1425/2006, cuprinde:
   • Regulamentul de ordine interioara - obligatiile salariatilor de a cunoaste si respecta regulile si masurile privind securitatea si sanatatea in munca (ssm);
   • Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor de accident pentru fiecare componenta a sistemului de munca;
   • Elaborarea de instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (ssm) specifice pentru fiecare loc de munca functie de activitatile desfasurate;
   • Evidentierea zonelor cu risc ridicat de accident de munca (daca exista);
   • Fisa postului, cu referire la modul de insusire si respectare de catre salariati a masurilor stabilite privind securitatea si sanatatea in munca (ssm);
   • Planul de actiune in caz de pericol grav si iminent;
   • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie al unitatii privind securitatea si sanatatea in munca.
   • Intocmirea programului de instruire si testare a nivelului de pregatire salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (ssm).
 
  • Asistenta tehnica de specialitate lunara/trimestriala pentru instruirea salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (ssm) consta in urmatoarele:
   • Intocmirea graficului de instruire a salariatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca (ssm) cu tematicile periodice stabilite functie de specificul activitatilor desfasurate si legislatia muncii;
   • Completarea fiselor individuale de instructaj si efectuarea instructajului introductiv general, instructajului specific locului de munca si instructajului periodic al salariatilor in domeniul ssm;
   • Elaborarea documentelor specifice securitatii si sanatatii in munca, pentru diminuarea riscului de accident de munca si/sau imbolnaviri profesionale specifice activitatii;
   • Verificarea periodica, a modului cum sunt respectate masurile si normele de securitate si sanatate in munca de catre salariati;
   • Stabilirea impreuna cu conducerea societatii a echipamentului de protectie corespunzator fiecarui loc de munca, functie de riscul de accident existent;
   • Informarea periodica a conducerii societatii beneficiare despre legislatia privind securitatea si sanatatea in munca (ssm) si stabilirea masurilor care se impun pentru respectarea acesteia;
   • Reprezentarea societatii la controalele efectuate de Inspectoratele Teritoriale de Munca pentru realizarea masurilor de securitate si sanatate in munca (ssm) dispuse de inspectorii de munca.

Published on  January 2nd, 2019