Instruire PSI SSM SU – Oferta Bucuresti Ilfov

Realizam instruire periodica angajati / salariati

Oferta Externalizare
PSI SU Apararea impotriva incendiilor
SSM Securitatea si sanatatea in munca

PSISSM.ro este abilitata de Ministerul Muncii ca serviciu extern de prevenire si protectie.

Inca de la infiintare in anul 1999, prin personalul sau autorizat, avand un inalt grad de pregatire profesionala de specialitate si o vasta experienta privind apararea impotriva incendiilor si securitatea si sanatatea in munca, PSISSM.ro ofera servicii complete de cea mai buna calitate, care constituie o garantie ca veti fi in siguranta, feriti de incendii si/sau accidente de munca.

Serviciul nostru extern de Prevenire si Protectie va sta la dispotitie cu urmatoarele servicii:

Prin organizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor, prevenirii si stingerii incendiilor (psi), precum si activitatii privind securitatea si sanatatea in munca (ssm) se reduc semnificativ riscurile aparitiei unui incendiu si/sau pericol de accident de munca.

Nu ezitați sa ne contactați pentru orice întrebare:

Instructaj de Specialitate
PSI SU si SSM

PSI - Prevenirea si Stingerea Incendiilor - Evaluarea Riscurilor de Incendiu - Scenariu de Siguranta la Foc - SSM - Sanatatea si Securitatea Muncii - Evaluarea Riscurilor de Accidente - Raport de Expertiza Tehnica

Servicii PSI SU

In domeniul Situatiilor de Urgenta

• Pregatirea documentatiilor pentru obtinerea avizului autorizatiei de Securitate la incendiu;
• Controlul modului de respectare a masurilor de aparare impotriva incendiilor;
• Elaborarea documentelor de autoritate;
• Elaborarea de instructiuni de aparare impotriva incendiilor si atributii ale salariatilor la locurile de munca;
• Elaborarea fisei obiectivului (conform Anexei nr. 5 la Regulamentul de planificare, organizare, pregatire si desfasurare a activitatii de prevenire a situatiilor de urgenta, aprobat prin Ordinul Ministrului Administratiei si Internelor nr. 1.474/ 2006 , publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 885 din 31 Octombrie 2006); un exemplar din fisa obiectivului se trimite la Insp. Jud. Pentru situatii de urgenta;
• Elaborarea raportului anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
• Planificarea si tinerea evidentei exercitiilor de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor constructiei;
• Elaborarea de programe/planuri cuprinzand masuri si actiuni proprii sau rezultate in urma constatarii autoritatilor de control pentru respectarea reglementarilor in domeniu;
• Elaborarea documentelor specifice activitatii PSI;
• Instruirea salariatilor în domeniul apararii impotriva incendiilor;
• Monitorizarea activitatii de aparare impotriva incendiilor;
• Organizarea activitatii de apărare impotriva incendiilor;
• Planificarea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor.

Servicii SSM

In domeniul Securitatii si Sanatatii in Munca

• Evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor;
• Întocmirea planurilor de prevenire și protecție necesare;
• Intocmirea planului de instruire, testare anuala;
• Stabilirea pentru lucrători, prin fișa postului, a atribuțiilor și răspunderilor ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;
• Elaborarea de instrucțiuni proprii, pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale locurilor de muncă aflate în responsabilitatea lor;
• Elaborarea de tematici de instruire, teste de specialitate și alte documente specifice;
• Informarea fiecărei persoane, anterior angajării în muncă, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;
• Efectuarea ’’Instructajului introductiv general” pentru lucrătorii nou-angajați;
• Instruirea conducătorului locului de muncă asupra obligațiilor pe linie de securitate și sănătate în muncă;
• Colaborăm cu serviciul extern de Medicina Muncii pentru realizarea examenului medical la angajare și a controlului medical periodic;
• Ținerea în evidență a zonelor cu risc ridicat și specific prevăzute la art. 7 alin. (4) lit. e) din H.G. 1425/2006;
• Prezentarea documentelor solicitate de inspectorii de muncă în timpul controlului sau al efectuării cercetării evenimentelor;
• Propunerea achiziționării echipamentelor individuale de protecție a lucrătorilor;
• Cercetarea și întocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de muncă;
• Reprezentare și consiliere în cazul controalelor efectuate de instituțiile statului;
• Consultanță protecția muncii.

Preturi instruire
SU si SSM

Probabil cea mai buna oferta raport calitate / pret

Prețurile diferă in funcție de riscurile evaluate, domeniul de activitate și numarul de angajați al societăților interesate.

Acest serviciu se poate factura lunar – trimestrial – semestrial.

Data fiind experienta si calificarea in domeniul SSM – SU a inspectorilor nostri, va garantam SERVICII DE CALITATE cat si o buna colaborare.

Oferta de servicii externe PSI SU SSM, pentru instruirea periodica a salariatilor/angajatilor este disponibila in urmatoarele orase si imprejurimi:
Bucuresti, Ilfov, Ploiesti, Campina, Breaza, Cornu.

20 lei/luna/angajat

negociabile in functie de numarul de lucratori cat si a domeniului de activitate

Contact

Telefon: 0724.28.38.70
WhatsApp: CHAT
E-mail: contact@psissm.ro